jueves, 30 de marzo de 2023

Una reunión largamente esperadaMARTES 4 DE JULIO

Salón de Grados de la Facultad de Derecho

El hombre que subcreó la Tierra media

9:15 Inauguración

9:30 J. R. R. Tolkien, autor del siglo – Dr. José María Miranda Boto

10:30 La conexión española de J.R.R. Tolkien: el “segundo padre” de Tolkien – José Manuel Ferrández Bru

12:00 Mujeres influyentes en la vida de Tolkien – Dra. Silvia Gutiérrez Bregón

13:00 Tolkien, filólogo – Dr. Helios de Rosario Martínez

16:00 J. R. R. Tolkien y Beowulf – Dr. Rafael J. Pascual

17:00 Mesa redonda: Traducir a Tolkien

Moisés Barcia, Silvia Gutiérrez Bregón, María del Carmen Moreno Paz, Rafael J. Pascual

19:30 Final de la sesión


MIÉRCOLES 5 DE JULIO

Salón de Grados de la Facultad de Derecho

Los huesos de la sopa

9:30 Tolkien, creador de mundos ficcionales: los nombres de la Tierra Media y su traducción - Dra. María del Carmen Moreno Paz

10:30 Tolkien “el moderno” – Dr. Martin Simonson

12:00 Fides et imaginatio: la religión en la vida y obra de Tolkien– Dr. José Anido Rodríguez

13:00 Tolkien, Beowulf y el folklore británico: la reinterpretación del dragón. – Dra. Cristina Mourón Figueroa

16:00 La Atlántida de Tolkien: Númenor y la tradición clásica en la Tierra Media - Dra. Pamina Fernández Camacho 

17:00 Mesa redonda: Tolkien bizarro 

Presenta: Luís Pardo

19:00 Final de la sesión


JUEVES 6 DE JULIO

Salón de Actos de la Facultad de Derecho

Los mundos de Tolkien

9:30 Unha análise desde a cartografía literaria d’O Señor dos Aneis – Dra. Alba Rozas Arceo

10:30 Deconstruyendo el mito del Tolkien misógino. Los personajes femeninos del libro vs. sus adaptaciones cinematográficas – Dra. Ana Mariño Arias

12:00 “Three precious little Gollums in a row” o por qué no podemos entender a Frodo, ni a Sam, sin su Gollum - Dra. Adriana Taboada González

13:00 La evolución de la visión ecológica de J. R. R. Tolkien a través de la representación de los árboles y los bosques: Desde El Hobbit a El Señor de los  Anillos – Dr. Andoni Cossio

16:00 Podcast: Regreso a Hobbiton – Elia Cañada y Paula Andrés

18:00 Final de la sesión

18:30 Concierto en el Paraninfo de la USC. The Road goes ever on.

21:00 Cena temática en A Horta do Obradoiro (no incluída en la matrícula)


VIERNES 7 DE JULIO

Lugar que se anunciará debidamente

The Road goes ever on

10:00 Ilustrando a Tolkien – Dr. Tomás Sánchez (Tomás Hijo)

11:30 Conferencia de clausura – Brian Sibley


*** INFORMACIÓN OFICIAL SOBRE EL CURSO ***


A USC recoñece os cursos da Universidade de Verán 2023 a efectos de créditos ECTS (titulacións de Grao) para o seu alumnado coa seguinte equivalencia, e recibirán a tal efecto un certificado de crédito, sempre e cando cumpran coa asistencia ao 80% das horas lectivas do curso:

 2 créditos por cada curso de 25 ou máis horas (máximo 6 créditos en total)


 IMPORTE DA MATRÍCULA

120 € para os cursos de 25 ou máis horas

Taxa reducida, aplicable a estudantes universitarios, de bacharelato ou de formación profesional, pensionistas, desempregado/as, socios/as da Asociación de Antigos alumnos da USC e PDI e PAS da USC:

70 € para os cursos de 25 ou máis horas

IMPORTANTE: As persoas que se acollan á taxa reducida que non sexan estudantes, PDI ou PAS da comunidade universitaria da USC deben remitir a cursosdeveran@usc.gal unha copia dalgún documento xustificativo que acredite a súa condición para acollerse á redución.

A parte, todas as persoas, nacionais ou estranxeiras, que non estean cubertas polo seguro escolar obrigatorio do INSS, por non teren formalizada matrícula en estudos oficiais na USC no curso académico 2022-23 ou ben, sendo alumnos/as da USC neste curso 2022/23 son de nacionalidade estranxeira ou nacionais maiores de 28 anos e non teñan contratado este seguro nos estudos nos que formalizaron matrícula, deben subscribir o seguro obrigatorio de accidentes e asistencia en viaxe que terá un custe de 17,50 €.

UNHA VEZ REALIZADA A MATRÍCULA, NON SE EFECTUARÁN DEVOLUCIÓNS AGÁS NO CASO DE SUSPENSIÓN DO CURSO.

PRAZO DE MATRÍCULA

Ábrese o prazo o 10 de maio de 2023

Acaba o prazo, secuencialmente: 23 de xuño para os cursos que se celebran na semana do 3 de xullo

NON SERÁ POSIBLE REALIZAR A INSCRICIÓN FÓRA DESTES PRAZOS.


CENTROS DE MATRICULACIÓN E INFORMACIÓN

Campus de Compostela:

Área de Cultura – Colexio de San Xerome

Praza do Obradoiro s/n

Teléfonos 881811018 e 881811103


Campus de Lugo:

Edificio de Servicios Administrativos e Biblioteca Intercentros

Teléfono 982821513


cursosdeveran@usc.gal

www.usc.gal/gl/servizos/area/cultura/formacion/universidade-veran